博堂在线客服-01 博堂在线客服-02 博堂在线客服-08 博堂在线客服-07 博堂网最佳体验

Avalon JT-1

更多图片

产品介绍
Avalon JT-1

¥1,799
加到购物车

库存: 有现货!
可以立即发货;博堂位于北京市中心的库房可以确保您的货品能以最快的速度送达;(开具发票请致电)

详细

高性能的Jensen (JT-11-BM)输出变压器选项(仅M5型)。 2.5 × 2 × 1.5英寸,6 × 5 × 3.8厘米
您也许会喜欢下面的产品
Avalon VT-747SP 电子管话放

Avalon VT-747SP 电子管话放

¥19,800
Avalon M5 多功能话放

Avalon M5 多功能话放

¥15,750
Avalon VT-737SP 电子管话放

Avalon VT-737SP 电子管话放

¥17,800
Avalon AD2022 双通道话放

Avalon AD2022 双通道话放

原价: ¥29,999

特价: ¥24,999