博堂在线客服-01 博堂在线客服-02 博堂在线客服-08 博堂在线客服-07 博堂网最佳体验

Avalon RM-1 机架手柄

更多图片

产品介绍
Avalon RM-1 机架手柄

¥799
加到购物车

库存: 有现货!
可以立即发货;博堂位于北京市中心的库房可以确保您的货品能以最快的速度送达;(开具发票请致电)

详细

机架手柄,适用于Avalon U5和M5
您也许会喜欢下面的产品
Avalon AD2055 双通道话放

Avalon AD2055 双通道话放

原价: ¥39,999

特价: ¥34,999

Avalon AD2022 双通道话放

Avalon AD2022 双通道话放

原价: ¥29,999

特价: ¥24,999

Avalon AD2044 双通道话放

Avalon AD2044 双通道话放

原价: ¥29,999

特价: ¥24,999

Avalon M5 多功能话放

Avalon M5 多功能话放

¥15,750