博堂在线客服-01 博堂在线客服-02 博堂在线客服-08 博堂在线客服-07 博堂网最佳体验

Korg XVP-10 踏板-表情/音量踏板

产品介绍
Korg XVP-10 踏板-表情/音量踏板

原价: ¥1,530

特价: ¥1,190


库存: 请致电

详细

Korg XVP-10 踏板-表情/音量踏板
您也许会喜欢下面的产品
Korg PA2X PRO 编曲键盘 76键

Korg PA2X PRO 编曲键盘 76键

原价: ¥28,000

特价: ¥26,500

Korg PA588 编曲键盘 88配重键

Korg PA588 编曲键盘 88配重键

原价: ¥17,000

特价: ¥16,000

Korg PA800 编曲键盘 61键

Korg PA800 编曲键盘 61键

原价: ¥18,000

特价: ¥17,500

Korg PA1X 编曲键盘 61键

Korg PA1X 编曲键盘 61键

原价: ¥24,000

特价: ¥22,000