博堂在线客服-01 博堂在线客服-02 博堂在线客服-08 博堂在线客服-07 博堂网最佳体验

RME OK5 5米原厂专用光缆

产品介绍
RME OK5 5米原厂专用光缆

原价: ¥234

特价: ¥160

加到购物车

库存: 有现货!
可以立即发货;博堂位于北京市中心的库房可以确保您的货品能以最快的速度送达;(开具发票请致电)

详细

5米原厂专用光缆
您也许会喜欢下面的产品
RME ADI-8DS 8通道ADAT/TDIF AD/DA 转换器

RME ADI-8DS 8通道ADAT/TDIF AD/DA 转换器

原价: ¥18,486

特价: ¥15,999

RME ADI-2 2通道AD/DA 转换器

RME ADI-2 2通道AD/DA 转换器

原价: ¥8,015

特价: ¥6,599

RME ADI-8QS M 8通道远程控制AD/DA 转换器

RME ADI-8QS M 8通道远程控制AD/DA 转换器

原价: ¥36,972

特价: ¥30,999