博堂在线客服-01 博堂在线客服-02 博堂在线客服-08 博堂在线客服-07 博堂网最佳体验

SKB 19-R1010V 机架系统

更多图片

产品介绍
SKB 19-R1010V 机架系统

¥4,999
加到购物车

库存: 有现货!
可以立即发货;博堂位于北京市中心的库房可以确保您的货品能以最快的速度送达;(开具发票请致电)

详细

技术规格:

  • 外部深度: 56.52 cm
  • 外部宽度: 60.96 cm
  • 外部高度: 70.49 cm
  • 机架空间单元总量: 20 U
  • 机架空间顶部单元: 10 U
  • 机架空间底部单元: 10 U
  • 运输重量: 29.48 kg
  • 自重量: 20.84 kg