博堂在线客服-01 博堂在线客服-02 博堂在线客服-08 博堂在线客服-07 博堂网最佳体验

SKB R3224 机架运输扩展器

更多图片

产品介绍
SKB R3224 机架运输扩展器

¥1,225
加到购物车

库存: 有现货!
可以立即发货;博堂位于北京市中心的库房可以确保您的货品能以最快的速度送达;(开具发票请致电)

详细

1SKB-R3224 Roto molded GigDolly 机架运输扩展器 外部长度 81.28 cm 外部宽度 60.96 cm 外部深度 7.62 cm 运输重量 9.53 kg 产品重量 9.07 kg
您也许会喜欢下面的产品
SKB 19-R1006V 迷你型机架系统

SKB 19-R1006V 迷你型机架系统

¥3,138
SKB 19-REX6 机架系统扩展箱

SKB 19-REX6 机架系统扩展箱

¥2,558
SKB AV14 音视频机架系统

SKB AV14 音视频机架系统

¥1,105
SKB 19-R1406 机架系统

SKB 19-R1406 机架系统

¥4,649